Magasin

Vi trykker alle typer magasiner og tidsskrifter – uavhengig av opplag og omfang. Selv i en stadig mer nettbasert hverdag, har magasiner en fremtredende rolle. Magasiner kan by på fordypning, og et mer uformelt og mykt innhold. Et magasin kan være et viktig element i en god markedsstrategi.

Et magasin er ofte litt mer fordypende og temabasert, og kan beskrive bedriftskulturer, ulike emner, temaer eller produktkategorier – og har som mål å opplyse eller påvirke leseren. Et magasin har gjerne lenger levetid og overlever i mange sammenhenger en tradisjonell brosjyre.

Kontakt oss for en hyggelig prat om ditt oppdrag!

Hvilken trykkemetode bør benyttes for magasiner?
Magasiner kan produseres både med digitaltrykk og offsettrykk. Begge teknikkene sikrer god kvalitet, og forskjellen er i hovedsak selve produksjonsmetoden.

  • Digitaltrykk er ofte rimeligere ved trykking av et mindre opplag magasiner – og disse kan ofte leveres med korte tidsfrister. 
  • Offsettrykk er en mer benyttet trykkemetode for magasiner med større opplag, samt i tilfeller der man ønsker å benytte seg av spesialeffekter på omslaget på magasinene – eksempelvis UV-lakkering, foliering og spotlakkering.

Er du usikker på hva slags trykkemetode du ønsker for ditt magasin, så kan vi gi deg gode og trygge råd.